OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Co oferujemy?

Systemy do zarządzania dla biznesu, administracji oraz medycyny i gastronomii.

Jesteśmy świadkami przyspieszenia rozwoju środowisk informatycznych oraz systemów czy aplikacji w nich działających. Ogromną rolę odgrywa informacja generowana i przetwarzana w czasie rzeczywistym. Dlatego systemy informatyczne dziś odgrywają tak istotną rolę, mając wpływ na rozwój lub brak rozwoju firm, gmin czy szpitali.

oprogramowaniedlafirm

SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). W tym modelu wynajmujemy oprogramowanie z niezbędną infrastrukturą jako gotowe narzędzie do wykorzystania płatne w abonamencie.

 

 

Wsparcie

Oprogramowanie do prowadzenia mikro i małych firm 80% RABATU.

Informacja dotyczy projektu unijnego, gdzie jedna ze składowych całego pomysłu na biznes lub jego rozwój może zawierać wdrożenie oprogramowania jako usługi (oprogramowania dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej).

Poniżej prezentujemy produkty, które wpisują się w projekt z działania 1.4 Wsparcie dla MŚP.

Oprogramowanie

Comarch ERP Optima Pakiet e-Handel

To propozycja dla każdej firmy handlowej poszukującej kompleksowych narzędzi do prowadzenia sprzedaży tradycyjnej oraz internetowej (sklep internetowy). Pakiet e-Handel pozwala bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową zarządzać firmową sprzedażą, stanami magazynowymi oraz w prosty sposób udostępniać ofertę w Internecie. Pakiet dostępny jest w wersji internetowej (cena dotyczy miesięcznej opłaty abonamentowej).


Comarch ERP Optima START e-Handel zawiera:
– moduł Kasa/Bank Plus,
– moduł Handel Plus,
– Comarch ERP e-Sklep,
– sprzedaż poprzez internetową galerię handlową wszystko.pl,
– komplet podręczników w formie elektronicznej.
Więcej

Oprogramowanie

START Mała Firma

To propozycja dla każdej firmy usługowej i większości niedużych firm handlowych poszukujących prostego i intuicyjnego systemu wspierającego sprzedaż i pozwalającego rozliczyć się ze swojej działalności w oparciu o księgę przychodów i rozchodów.


Comarch ERP Optima START Mała Firma zawiera:
– moduł Faktury,
– moduł Kasa/Bank,
– moduł Księga Podatkowa,
– 12-miesięczna gwarancja i Comarch ASYSTA,
– komplet podręczników w formie elektronicznej.
– moduł zabezpieczający Menadżer Licencji.
WIĘCEJ

Oprogramowanie

START Firma

To specjalna propozycja dla małej firmy handlowej, która za atrakcyjną cenę otrzymuje kompleksowe rozwiązanie z wydajnym modułem Handel, wspomagającym prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej.


Comarch ERP Optima START Firma zawiera:
– moduł Handel,
– moduł Kasa/Bank,
– moduł CRM,
– sprzedaż poprzez internetową galerię handlową Wszystko.pl,
– 12-miesięczna gwarancja i Comarch ASYSTA,
– komplet podręczników w formie elektronicznej,
– moduł zabezpieczający Menadżer Licencji.
WIĘCEJ

Produkty, które mogą być wykorzystane przy projekcie typu TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne)

 • tworzenie i wdrażanie spersonalizowanych e-sklepów opartych na produktach komercyjnych oraz open source (budowanie kompletnego e-commerce),
 • tworzenie i wdrożenia portali sprzedażowych/usługowych,
 • budowa platform B2B do wymiany informacji i komunikacji firm z ich partnerami biznesowymi (ofertowanie, zamówienia, rozliczanie, składanie reklamacji, prezentacja najnowszych ofert i cenników),
 • tworzenie konfiguratorów produktów ułatwiających i przyspieszających prezentacje gotowych rozwiązań  składających się z różnego rodzaju elementów lub usług,
 • aplikacje mobilne i webowe,
 • rozbudowane strony internetowe z obsługą hostingową,
 • dedykowane systemy tj.: sprzedaż biletów online.

Krótka informacja o projekcie

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: TIK

Termin: Nabór wniosków rozpoczyna się 12 czerwca 2017r. a kończy 30 czerwca 2017r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są  mikro- i małe przedsiębiorstwa  prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie (w tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu).

Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno–komunikacyjnych w modelach:

 1. B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
 2. B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
 3. C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł.

Wybór nowego systemu

Stojąc przed wyborem nowego systemu lub jego modernizacji stoimy przed pytaniami, na które każdy szef, dyrektor działu IT, włodarz czy menadżer powinien sobie odpowiedzieć.

 • Czy ten system, który zamierzam wdrożyć, będzie efektywny (np.: zautomatyzuje powtarzalne czynności) w stosunku do specyfikacji prowadzonej działalności oraz procesów w niej zachodzących?
 • Czy system powinien mieć formę klasyczną, czy chmurową, a może hybrydową?
 • Czy wybrany system przyspieszy pracę działów, referatów, gabinetów i pozwoli obniżyć koszty?
 • Które obszary system powinien i musi obsługiwać w modelu klasycznym (np.: licencje desktopowe, serwerowe), a które obszary można przenieść
  do chmury (licencje abonamentowe, serwery wirtualne, aplikacje mobilne)?

 Wdrożenie systemu

Każde przemyślane i odpowiednio zaplanowane wdrożenie systemu powinno prowadzić do usprawnienia procesów, pomagać przy prognozowaniu i nadzorowaniu przychodów i kosztów oraz efektywnie wpływać na pracę pracowników i udoskonalać obsługę klientów, petentów czy pacjentów.

ZADZWOŃ ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

37-700, Przemyśl, ul. Asnyka 4
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.